Гейминг Галакси

Обща информация

Компютърната игра е видеоигра, която се играе предимно на персонален компютър. Играта, сама по себе си, предполага участието на поне един играч, който може да влияе на средата, в която е поставен. Компютърните игри се създават от специализирани софтуерни компании, често в сътрудничество с различни специалисти и се публикуват самостоятелно или чрез външна фирма. Разпространяват се на твърди носители, като DVD-та или CD-та, свалят се от интернет за изпробване или се използват специализирани онлайн услуги за купуване (Steam).

Разгледайте другите страници за да се запознаете повече с игрите.

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started